คำว่า ' เริ่มต้น ' ในภาษาเกาหลี คือ 시작해요 ( ชี-จั๊ก-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대답해요แท-ทับ-เฮ-โย ตอบ
승리해요ซึง-นี-เฮ-โย ชนะ
패해요เพ่-เฮ-โย แพ้
시끄러워요ชี-กื้อ-รอ-วอ-โย เสียงดัง
조용해요โช-ยง-เฮ-โย เงียบ

 

 

คำศัพท์น่ารู้