คำว่า ' สั้น ' ในภาษาเกาหลี คือ 짧아요 ( จั้ล-บา-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (คำตรงข้าม)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
좋아해요โช-วา-เฮ-โย ชอบ
미워요มี-วอ-โย เกลียด
기뻐요คี-ปอ-โย ดีใจ
슬퍼요ซึล-พอ-โย เสียใจ,เศร้า
길어요คี-รอ-โย ยาว

 

 

คำศัพท์น่ารู้