คำว่า ' เลี้ยวซ้าย ' ในภาษาเกาหลี คือ 왼쪽으로 가세요. ( เวนโจกือโร คาเซโย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การจราจร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
안전 벨트อัน-จอน-เบล-ทือ เข็มขัดนิรภัย
신호등ชิน-โฮ-ดึง ไฟจราจร
사고가 났어요.ซา-โก-กา นัด-ซอ-โย เกิดอุบัติเหตุ
고속도로โค-สก-โต-โร ทางด่วน
คิล ถนน

 

 

คำศัพท์น่ารู้