คำว่า ' เลี้ยวขวา ' ในภาษาเกาหลี คือ 오른쪽으로 가세요. ( โอรึนโจกือโร คาเซโย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การจราจร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
신호등ชิน-โฮ-ดึง ไฟจราจร
사고가 났어요.ซา-โก-กา นัด-ซอ-โย เกิดอุบัติเหตุ
고속도로โค-สก-โต-โร ทางด่วน
คิล ถนน
왼쪽으로 가세요.เวนโจกือโร คาเซโย เลี้ยวซ้าย

 

 

คำศัพท์น่ารู้