คำว่า ' ตรง ' ในภาษาเกาหลี คือ 직진 ( ฉิก-จิน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การจราจร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고속도로โค-สก-โต-โร ทางด่วน
คิล ถนน
왼쪽으로 가세요.เวนโจกือโร คาเซโย เลี้ยวซ้าย
오른쪽으로 가세요.โอรึนโจกือโร คาเซโย เลี้ยวขวา
똑바로 가세요.ต๊กปาโร คาเซโย ตรงไป

 

 

คำศัพท์น่ารู้