คำว่า ' จอดรถ ' ในภาษาเกาหลี คือ 주차해요. ( ชู-ช่า-เฮ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การจราจร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
คิล ถนน
왼쪽으로 가세요.เวนโจกือโร คาเซโย เลี้ยวซ้าย
오른쪽으로 가세요.โอรึนโจกือโร คาเซโย เลี้ยวขวา
똑바로 가세요.ต๊กปาโร คาเซโย ตรงไป
직진ฉิก-จิน ตรง

 

 

คำศัพท์น่ารู้