คำว่า ' ถอยหลังรถ ' ในภาษาเกาหลี คือ 차를 후진시켜요. ( ช่า-รึล ฮู-จิน-ชี-คยอ-โย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (การจราจร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
똑바로 가세요.ต๊กปาโร คาเซโย ตรงไป
직진ฉิก-จิน ตรง
주차해요.ชู-ช่า-เฮ-โย จอดรถ
주차장ชู-ช่า-จัง ที่จอดรถ
타요.ท่า-โย โดยสารรถ

 

 

คำศัพท์น่ารู้