คำศัพท์ภาษาเกาหลี : หมวดเครื่องมือช่าง ( 도구 )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

 

เครื่องมือช่าง

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
대패เทแพ กบไสไม้
가위คาวี กรรไกร
사포ซาโพ กระดาษทราย
주사기จูซากี กระบอกฉีดยา
모래 주머니โมแร ชูมอนี กระสอบทราย
주머니ชูมอนี กระเป๋า, ถุง
상자ซังจา กล่อง, หีบ, ลัง
공구함คงกูฮัม กล่องเครื่องมือ
대패질เทแพจิล การไสกบ
고무풀โคมู พุล กาวยาง
열쇠ย็อลชเว กุญแจ
나선นาซอน ขดลวด
대패밥เทแพปับ ขี้กบ
쇠스랑ชเวซือรัง คราด, เครื่องขูด
망치มังชี ค้อน
장도리ชังโดรี ค้อน
철근 콘크리트ชอลกึน คนคือรีทือ คอนกรีตเสริมเหล็ก
집게ชีบเก คีม
호미โฮมี จอบ
소금 창고โซกึม ชังโก ฉางเกลือ
선반공ซอนบันกง ช่างกลึง
벽돌공พย็อกตลกง ช่างก่ออิฐ
고무나무โคมูนามู ต้นยาง, ต้นยางพารา
갈고리คัลโกรี ตะขอ, ตะขอเหล็ก
มด ตะปู
나사못นาซามด ตะปูควง
ชุล ตะไบ
컨테이너คอนเทอีนอ ตู้บรรจุสินค้า, ตู้คอนเทนเนอร์
서류함ซอรยูฮัม ตู้เก็บเอกสาร
장갑ชังกับ ถุงมือ
면장갑มย็อนจังกับ ถุงมือผ้าฝ้าย
고무 장갑โคมู ชังกับ ถุงมือยาง
주유기จูยูกี น้ำมันเครื่อง
사닥다리ซาดักตารี บันได
물뿌리개มุลปูรีเก บัวรดน้ำ
나사 송곳นาซา ซงกด บิดหล่า, สว่านเล็กๆ ใช้เจาะรู
스패너ซือแพนอ ประแจ
콘센트คนเซนทือ ปลั๊กไฟฟ้า
기중기คีจุงกี ปั้นจั่น
데릭 기중기เทริก คีจุงกี ปั้นจั่นชนิดมีเสาสูง
비료พีรโย ปุ๋ย
비료 퇴비พีรโย ทเวบี ปุ๋ยขยะ
가축의 똥คาชุกเอ ตง ปุยคอก
화학 ฮวาอัก ปุ๋ยเคมี
앞치마อัพชีมา ผ้ากันเปื้อน
ซับ พลั่ว, เสียม
비닐 프라스틱พีนิล พือราซือทิก พลาสติกไวนิล
고무 밴드โคมู เพนดือ พลาสเตอร์ยา
열쇠 묶음ย็อลชเว มูกึม พวงกุญแจ
พุด พู่กัน
차광막ชากวังมัก ม่านบังแสง
고무โคมู ยาง
고무 지우개โคมู ชีอูเก ยางลบ
비닐 수지พีนิล ซูจี ยางไม้ไวนิล
곡물 창고คงมูล ชังโก ยุ้ง, ฉาง
손수레ซนซูเร รถเข็นขนาดเล็ก, รถลากขนาดเล็ก
장화ชังฮวา รองเท้าบูท, รองเท้าหุ้มข้อยาว
고무 장구 구두โคมู ชังกู คูดู รองเท้าพื้นยาง
고무신โคมูชิน รองเท้ายาง
열쇠 구멍ย็อลชเว คูม็อง รูกุญแจ
배수구เพซูกู รูท่อส่งน้ำ
철사ชอลซา ลวด
가시 철사คาชี ชอลซา ลวดหนาม
종이 상자โชงี ซังจา ลังกระดาษ, กล่องกระดาษ
비누 상자พีนู ซังจา ลังสบู่, กล่องสบู่
맥주 상자แม็กจู ซังจา ลังเบียร์, กล่องเบียร์
나무 상자 นามู ซังจา ลังไม้, หีบไม้
승강기ซึงกังกี ลิฟต์
자물쇠ชามุลชเว ลูกกุญแจ
고무공โคมูกง ลูกยาง
나사นาซา สกรู
공사장คงซาจัง สถานที่ก่อสร้าง
볼트พลทือ สลักเกลียว
송곳ซงกด สว่าน
전기 드릴ชอนกี ทือริล สว่านไฟฟ้า
개폐เกเพกี สวิตซ์ปิดเปิด
테이프เทอีพือ สายวัด
가공 케이블คากง เคอีเบิล สายเคเบิล
농약 โนงยาก สารเคมีการเกษตร, ยาปราบศัตรูพืช
고무 제품โคมู เชพุม สินค้าทำด้วยยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง
กึล สิ่ว, เครื่องคว้าน
페인트เพอินทือ สี, วัสดุย้อม
목초มกโช หญ้า
고무줄โคมูจุล หนังสติ๊ก, เส้นยางยืด
마스크มาซือคือ หน้ากาก
사료ซารโย อาหารสัตว์
배합사료แพฉับซารโย อาหารสัตว์ชนิดผสม
벽돌พย็อกตล อิฐ
철사 게이지ชอลซา เคอีจี เกจวัดสาย
엔진เอ็นจิน เครื่องกล, เครื่องยนต์
선반ซอนบัน เครื่องกลึง, แท่นกลึง
굴삭기คุลซักกี เครื่องขุดดิน
전자저울ชอนจาจออุล เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์
절단기ชอลตันกี เครื่องตัด
귀마개ควีมาเก เครื่องปิดหู
분무기พุลมุกี เครื่องพ่นยา
공구โคง กุ เครื่องมือ
소화기โซฮวากี เครื่องมือดับเพลิง
용접기ยงจ็อบกี เครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อม
급수기คึบซูกี เครื่องรดน้ำ
밧줄พัดจุล เชือกพวน, เชือกเกลียวขนาดใหญ่
กึน เชือกเส้นเล็ก
전선을 가설ชอนซอนึล คาซอล เดินสายไฟ
압정อับจ็อง เป๊ก, หมุดยึดกระดาษ
돈사ทนซา เล้าหมู, คอกหมู
쇠톱ชเวทบ เลื่อยเหล็ก
전기톱ชอนกีทบ เลื่อยไฟฟ้า
용접봉ยงจ็อบปง เส้นเหล็กที่ใช้ในการเชื่อม
작업복ชาก็อบบก เสื้อผ้าทำงาน
곡괭이คกกแวงี เหล็กขุดดินที่มีปลายแหลมสองด้าน
철근ชอลกึน เหล็กเส้น
철판ชอลพัน แผ่นเหล็ก
창고ชังโก โกดัง, คลังสินค้า, ห้องเก็บของ
물품 창고มุลพุม ชังโก โกดังสินค้า, คลังสินค้า
선반 공장ซอนบัน กงจา โรงกลึง
상품 저장 창고ซังพุม ชอจัง ชังโก โรงเก็บสินค้า
양식장ยังซิกจัง โรงเพาะเลี้ยง, บ่อเพาะเลี้ยง
비닐 하우스 พีนิล ฮาอูซือ โรงเรือนที่คลุมด้วยไวนิล, กรีนเฮาส์
대패 날เทแพ นัล ใบมีดกบ
나사 돌리개 นาซา ทลรีเก ไขควง
닭털로 만든 빗자루ทักท็อลโร มันดึน พิดจารู ไม้กวาดขนไก่
곱자กบจา ไม้ฉาก
จา ไม้บรรทัด
삼각자ซัมกักจา ไม้บรรทัดสามเหลี่ยม
운형자 อุนย็องจา ไม้บรรทัดโค้ง
합판ฮับพัน ไม้อัด
비닐พีนิล ไวนิล

 

 

คำศัพท์น่ารู้