บทสนทนา/ประโยคภาษาเกาหลี : หมวดแนะนำตัว ( 자기 소개 )

กล่องค้นหา

กรุณาใส่คีย์เวิร์ดสั้นๆ ในการค้นหา เช่น แมว

 

แนะนำตัว

 

ประโยคภาษาเกาหลี พินอิน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
제이름은 (ชื่อ) 입니다.เช อี รึม มึน (ชื่อ) อิบ นี ดา ฉันชื่อ... (พูดกับผู้ใหญ่)
(ชื่อมีตัวสะกด) 이에요 반가워요.(ชื่อ) อีเอโย พัน กา วอ โย ฉันชื่อ... (พูดทั่วไป, เพื่อน)
(ชื่อไม่มีตัวสะกด) 예요 반가워요.(ชื่อ) เยโย พัน กา วอ โย ฉันชื่อ... (ใช้พูดทั่วไป,เพื่อน)
(ชื่อ) 야.반가워(ชื่อ) ยา.พัน กา วอ ฉันชื่อ... (ใช้พูดรุ่นน้อง, เพื่อนสนิท) ยินดีที่ได้รู้จักนะ
반갑습니다.พัน กั้บ ซึม นี ดา ยินดีที่ได้รู้จัก (พูดกับผู้ใหญ่, เป็นทางการ)
반가워요.พัน กา วอ โย ยินดีที่ได้รู้จัก (พูดทั่วไป, เพื่อน)
반가워.พัน กา วอ ยินดีที่ได้รู้จักนะ (พูดกับรุ่นน้อง, เพื่อนสนิท)

 

 

คำศัพท์น่ารู้