คำว่า ' บรอกโคลี ' ในภาษาเกาหลี คือ 브로콜리 ( พือ-โร-โค่ล-รี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ผัก)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
มู หัวไชเท้า
버섯พอ-ส็อด เห็ด
배추แพ-ชู่ ผักกาดขาว
부추พู-ชู่ กุยช่าย
고추โค-ชู่ พริก

 

 

คำศัพท์น่ารู้