คำว่า ' หัว,ศรีษะ ' ในภาษาเกาหลี คือ 머리 ( มอ-ลี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
นเว สมอง
นุน ตา,ดวงตา
눈썹นุน-ซอบ คิ้ว
다리ดา-ลี ขา
ดึง หลัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้