คำว่า ' ลำตัว ' ในภาษาเกาหลี คือ 몸통 ( มม-ทง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ดึง หลัง
머리มอ-ลี หัว,ศรีษะ
머리카락มอ-ลี-คา-ลัก เส้นผม
มก คอ,ลำคอ
มม ร่างกาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้