คำว่า ' ข้อเท้า ' ในภาษาเกาหลี คือ 발목 ( บัล-มก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
มม ร่างกาย
몸통มม-ทง ลำตัว
무릎มู-ลึบ เข่า
บัล เท้า
발가락บัล-กา-ลัก นิ้วเท้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้