คำว่า ' สะดือ ' ในภาษาเกาหลี คือ 배꼽 ( แบ-กบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
บัล เท้า
발가락บัล-กา-ลัก นิ้วเท้า
발목บัล-มก ข้อเท้า
발톱บัล-ทบ เล็บเท้า
บล แก้ม

 

 

คำศัพท์น่ารู้