คำว่า ' อวัยวะสืบพันธุ์ ' ในภาษาเกาหลี คือ 생식기 ( แซง-ซิก-กี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
배꼽แบ-กบ สะดือ
บล แก้ม
볼기บล-คี ก้น,สะโพก
บยอ กระดูก
살갗ซัล-กัด ผิวหนัง

 

 

คำศัพท์น่ารู้