คำว่า ' นิ้วมือ ' ในภาษาเกาหลี คือ 손가락 ( ซน-กา-ลัก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
บยอ กระดูก
살갗ซัล-กัด ผิวหนัง
생식기แซง-ซิก-กี อวัยวะสืบพันธุ์
속눈썹ซง-นุน-ซอบ ขนตา
ซน มือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้