คำว่า ' ข้อมือ ' ในภาษาเกาหลี คือ 손목 ( ซน-มก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
살갗ซัล-กัด ผิวหนัง
생식기แซง-ซิก-กี อวัยวะสืบพันธุ์
속눈썹ซง-นุน-ซอบ ขนตา
ซน มือ
손가락ซน-กา-ลัก นิ้วมือ

 

 

คำศัพท์น่ารู้