คำว่า ' นม ' ในภาษาเกาหลี คือ 유방 ( ยู-บัง )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
신장ชิน-จัง ไต
심장ชิม-จัง หัวใจ
어깨ออ-แก ไหล่,บ่า
얼굴ออล-คุล ใบหน้า
วี กระเพาะ

 

 

คำศัพท์น่ารู้