คำว่า ' ปาก ' ในภาษาเกาหลี คือ 입 ( อิบ )


  



คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
심장ชิม-จัง หัวใจ
어깨ออ-แก ไหล่,บ่า
얼굴ออล-คุล ใบหน้า
วี กระเพาะ
유방ยู-บัง นม

 

 

คำศัพท์น่ารู้