คำว่า ' ปอด ' ในภาษาเกาหลี คือ 폐 ( พเย )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ร่างกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อิบ ปาก
치아ชี-อา ฟัน
โค จมูก
พัล แขน
팔꿈치พัล-กุม-ชี ข้อศอก

 

 

คำศัพท์น่ารู้