คำว่า ' นักแสดงชาย ' ในภาษาเกาหลี คือ 남자배우 ( นัมจาแพอู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
교사คโยซา ครู
교수คโยซู ศาสตราจารย์
군인คุนิน ทหาร
기업가คีออบกา นักธุรกิจ
기자กีจา นักข่าว

 

 

คำศัพท์น่ารู้