คำว่า ' ผู้จัดการ ' ในภาษาเกาหลี คือ 매니저 ( แมนีจอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาชีพ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
노동자โนงจา คนงาน
농민นงมิน เกษตรกร
대사แดซา เอกอัครราชทูต
대관직원แดซาควันจิกวอน เจ้าหน้าที่ทูต
대학생แดฮักแซง นักศึกษา

 

 

คำศัพท์น่ารู้