คำว่า ' จี้ ' ในภาษาเกาหลี คือ 목걸이 구슬 ( มกกอลีกูซึล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องแต่งกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
คึม ทอง
금반지คึมบันจี แหวนทอง
다이아문드ดาอีอามนดือ เพชร
머리핀มอลีพิน กิ๊ปติดผม
목걸이มกกอลี สร้อยคอ

 

 

คำศัพท์น่ารู้