คำว่า ' แหวน ' ในภาษาเกาหลี คือ 반지 ( บันจี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (เครื่องแต่งกาย)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
금반지คึมบันจี แหวนทอง
다이아문드ดาอีอามนดือ เพชร
머리핀มอลีพิน กิ๊ปติดผม
목걸이มกกอลี สร้อยคอ
목걸이 구슬มกกอลีกูซึล จี้

 

 

คำศัพท์น่ารู้