คำว่า ' วันสุขภาพ ' ในภาษาเกาหลี คือ 보건의날 ( โพกอนอึยนัล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสำคัญ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
근로자의날กึลโรจาเอนี วันแรงงาน
어버이날일ออบออีนัลอิล วันบุพการี
제헌절เชฮอนจอล วันรัฐธรรมนูญ
기상의날คีซางอึยนัล วันอุตุนิยมวิทยา
식목일ฉิกมกอิล วันปลูกต้นไม้

 

 

คำศัพท์น่ารู้