คำว่า ' วันกาชาด ' ในภาษาเกาหลี คือ 대한적십자창립일 ( แดฮันจอกซิพจาชางริพอิล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสำคัญ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
관광의날ควานกวางอึยนัล วันการท่องเที่ยว
국군의날กุกกุนอึยนัล วันกองทัพ
체육의날แชยุกอึยนัล วันกีฬา
문화의날มุนฮวาอึยนัล วันวัฒนธรรม
경찰의날คยองชัลอึยนัล วันตำรวจ

 

 

คำศัพท์น่ารู้