คำว่า ' วันเกษตรกร ' ในภาษาเกาหลี คือ 농어업인의날 ( นงออออบอินอึยนัล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (วันสำคัญ)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
문화의날มุนฮวาอึยนัล วันวัฒนธรรม
경찰의날คยองชัลอึยนัล วันตำรวจ
대한적십자창립일แดฮันจอกซิพจาชางริพอิล วันกาชาด
학생의날ฮักแซงอึยนัล วันนักศึกษา
소방의날โซบังอึยนัล วันดับเพลิง

 

 

คำศัพท์น่ารู้