คำว่า ' โรงแรม(เล็กๆ) ' ในภาษาเกาหลี คือ 여관 ( ยอ-กวาน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สถานที่ทั่วไป)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
극장คึก-จัง โรงหนัง
주유소ชู-ยู-โซ ปั๊มน้ำมัน
술집ซุล-จิพ ผับ
호텔โฮ-เทล โรงแรม
면세점มยอน-เซ-จอม ร้านขายสินค้าปลอดภาษี

 

 

คำศัพท์น่ารู้