คำว่า ' ลิง ' ในภาษาเกาหลี คือ 원숭이 ( วอน-ซุง-งี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
사자ซา-จา สิงโต
호랑이โฮ-รัง-งี เสือ
침팬지ชิม-เพน-จี ชิมแปนซี
오랑우탄โอ-รัง-งู-ทัน อูรังงูตัง
고릴라โค-ริล-ลา กอลิล่า

 

 

คำศัพท์น่ารู้