คำว่า ' ม้าลาย ' ในภาษาเกาหลี คือ 얼룩말 ( ออล-รุก-มัล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
고릴라โค-ริล-ลา กอลิล่า
เก สุนัข
고양이โค-ยัง-งี แมว
มัล ม้า
조랑말โช-รัง-มัล ลูกม้า

 

 

คำศัพท์น่ารู้