คำว่า ' หมู ' ในภาษาเกาหลี คือ 돼지 ( ทเว-จี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
มัล ม้า
조랑말โช-รัง-มัล ลูกม้า
얼룩말ออล-รุก-มัล ม้าลาย
치타ชี-ทา เสือชีต้าห์
ทวัล ไก่

 

 

คำศัพท์น่ารู้