คำว่า ' ปลา ' ในภาษาเกาหลี คือ 생선 ( แซง-ซอน )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
재우แช-อู กุ้ง
오리고기โอ-รี-โค-กี เนื้อเป็ด
닭고기ตั๊ก-โค-กี เนื้อไก่
돼지고기ทเว-จี-โค-กี เนื้อหมู

 

 

คำศัพท์น่ารู้