คำว่า ' กุ้ง ' ในภาษาเกาหลี คือ 재우 ( แช-อู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
생선แซง-ซอน ปลา
오리고기โอ-รี-โค-กี เนื้อเป็ด
닭고기ตั๊ก-โค-กี เนื้อไก่
돼지고기ทเว-จี-โค-กี เนื้อหมู

 

 

คำศัพท์น่ารู้