คำว่า ' เนื้อไก่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 닭고기 ( ตั๊ก-โค-กี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
생선แซง-ซอน ปลา
재우แช-อู กุ้ง
오리고기โอ-รี-โค-กี เนื้อเป็ด
돼지고기ทเว-จี-โค-กี เนื้อหมู

 

 

คำศัพท์น่ารู้