คำว่า ' เนื้อหมู ' ในภาษาเกาหลี คือ 돼지고기 ( ทเว-จี-โค-กี )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
생선แซง-ซอน ปลา
재우แช-อู กุ้ง
오리고기โอ-รี-โค-กี เนื้อเป็ด
닭고기ตั๊ก-โค-กี เนื้อไก่

 

 

คำศัพท์น่ารู้