คำว่า ' เปรี้ยว ' ในภาษาเกาหลี คือ 시다 ( ชี ตา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
김밥คิมบับ ข้าวห่อสาหร่าย
김치찌게คิมชี ชีเก แกงกิมจิ
조식 โช ฉิก อาหารเช้า
중식ชุง ฉิก อาหารกลางวัน
석식ซอก ฉิก อาหารเย็น

 

 

คำศัพท์น่ารู้