คำว่า ' หวาน ' ในภาษาเกาหลี คือ 달다 ( ทัล ตา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
김치찌게คิมชี ชีเก แกงกิมจิ
조식 โช ฉิก อาหารเช้า
중식ชุง ฉิก อาหารกลางวัน
석식ซอก ฉิก อาหารเย็น
시다ชี ตา เปรี้ยว

 

 

คำศัพท์น่ารู้