คำว่า ' ขนมปังกรอบ ' ในภาษาเกาหลี คือ 비스켓 ( บีซึเคด )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
쿠키คูคี คุกกี้
토스츠โทซึทึ ขนมปังปิ้ง
패스트리แพซึทึรี ขนมอบ
크로와상คึโรวาซัง ครัวซองต์
파이พาอี พาย

 

 

คำศัพท์น่ารู้