คำว่า ' ขม ' ในภาษาเกาหลี คือ 쓰다 ( ซือ ตา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
석식ซอก ฉิก อาหารเย็น
시다ชี ตา เปรี้ยว
달다ทัล ตา หวาน
짜다จา ตา เค็ม
맵다แม็บ ตา เผ็ด

 

 

คำศัพท์น่ารู้