คำว่า ' ไม่อร่อย ' ในภาษาเกาหลี คือ 맛없어 ( มัด ซอบ ซอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
짜다จา ตา เค็ม
맵다แม็บ ตา เผ็ด
쓰다ซือ ตา ขม
싱겁다ชิง กอบ ตา จืด
맛있어มัด ชิด ซอ อร่อย

 

 

คำศัพท์น่ารู้