คำว่า ' ข้าวสวย ' ในภาษาเกาหลี คือ 밥 ( พับ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
맵다แม็บ ตา เผ็ด
쓰다ซือ ตา ขม
싱겁다ชิง กอบ ตา จืด
맛있어มัด ชิด ซอ อร่อย
맛없어มัด ซอบ ซอ ไม่อร่อย

 

 

คำศัพท์น่ารู้