คำว่า ' ปลาซาบะ ' ในภาษาเกาหลี คือ 고등어 ( โค-ดึง-งอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
개미แก-มี มด
거북คอ-บุก เต่า
거위คอ-วี ห่าน
เก ปู
고슴도치โค-ซึม-โด-ชี เม่น

 

 

คำศัพท์น่ารู้