คำว่า ' ไข่ ' ในภาษาเกาหลี คือ 계란 ( เค-รัล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (อาหาร)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
싱겁다ชิง กอบ ตา จืด
맛있어มัด ชิด ซอ อร่อย
맛없어มัด ซอบ ซอ ไม่อร่อย
พับ ข้าวสวย
고기โค-กี เนื้อ

 

 

คำศัพท์น่ารู้