คำว่า ' ปลาโลมา ' ในภาษาเกาหลี คือ 독고래 ( ดล-โค-แล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (สัตว์)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
독사ดก-ซา งูพิษ
독수리ดก-ซู-ลี นกอินทรี
두꺼비ดู-กอ-บี คางคก
แม เหยี่ยว
메기แม-คี ปลาดุก

 

 

คำศัพท์น่ารู้