คำว่า ' 1(หนึ่ง) ' ในภาษาเกาหลี คือ 일 ( อิล )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อี 2(สอง)
ซัม 3(สาม)
ซา 4(สี่)
โอ 5(ห้า)
ยุก 6(หก)

 

 

คำศัพท์น่ารู้