คำว่า ' 4(สี่) ' ในภาษาเกาหลี คือ 사 ( ซา )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อิล 1(หนึ่ง)
อี 2(สอง)
ซัม 3(สาม)
โอ 5(ห้า)
ยุก 6(หก)

 

 

คำศัพท์น่ารู้