คำว่า ' 5(ห้า) ' ในภาษาเกาหลี คือ 오 ( โอ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อิล 1(หนึ่ง)
อี 2(สอง)
ซัม 3(สาม)
ซา 4(สี่)
ยุก 6(หก)

 

 

คำศัพท์น่ารู้