คำว่า ' 6(หก) ' ในภาษาเกาหลี คือ 육 ( ยุก )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
อิล 1(หนึ่ง)
อี 2(สอง)
ซัม 3(สาม)
ซา 4(สี่)
โอ 5(ห้า)

 

 

คำศัพท์น่ารู้