คำว่า ' 9(เก้า) ' ในภาษาเกาหลี คือ 구 ( คู )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
ซา 4(สี่)
โอ 5(ห้า)
ยุก 6(หก)
ชิ่ล 7(เจ็ด)
ชิบ 10(สิบ)

 

 

คำศัพท์น่ารู้