คำว่า ' 10(สิบ) ' ในภาษาเกาหลี คือ 십 ( ชิบ )


  คำศัพท์ในหมวดเดียวกัน (ตัวเลขแบบจีน)

 

คำศัพท์ คำอ่าน ฟังเสียงอ่าน คำแปล
โอ 5(ห้า)
ยุก 6(หก)
ชิ่ล 7(เจ็ด)
คู 9(เก้า)
십일ชิ-บิล 11(สิบเอ็ด)

 

 

คำศัพท์น่ารู้